Mladinska postaja Moste

dnevna-pol-1Združenje SEZAM in Zavod Delavnica konceptov s pomočjo sofinanciranja programov s strani Urada za mladino MOL ter Javnega podjetja tržnice in parkirišča Ljubljana želita ustvariti virtualno in fizično platformo za razvoj posameznikovih kompetenc, interesov potencialov in jim ponuditi prostor za njihovo samorealizacijo.

V tem duhu nastaja Mladinska postaja Moste (MPM), kot nov koncept skupnostnega prostora, kjer imajo pri kreiranju vsebin glavno besedo mladi.

Ekipa MPM daje velik poudarek sodelovanju z lokalno skupnostjo, skrbi za ranljivejše skupine mladih in se zavzema za razvoj trajnostnih praks v administrativnem, izobraževalnem in kreativnem procesu ter za oplemenitenje lokalnega okolja.

Poleg Urbane delavnice, ki trenutno predstavlja primarno vsebino, uporabnikom ponujamo tudi različna izobraževanja, družabne dogodke, prostor za poslušanje gramofonskih plošč, kotiček za branje in pogovor, vzpostavlja pa se tudi studio za avdio in video produkcijo.

Prostori MPM so na voljo mladim in vsem, ki iščejo prostor in aktivnosti za stimulativno preživljanje prostega časa.